Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Vaspitni stil roditelja

Vaspitni stil roditelja podrazumeva procenu roditelja kojim vaspitnim postupcima na najbolji način mogu ostvariti svoje vaspitne ciljeve, a da ne naruše, pre svega, emocionalni odnos prema detetu. Emocionalni činilac (ljubav, mržnja, nežnost, hladnoća) smatra se najvažnijom komponentom vaspitnog stila roditelja. Osećajni deo vaspitnih postupaka u najvećoj meri odražava stavove roditelja i doprinosi u usmeravanju delovanja.

Vaspitni stilovi se fomiraju veoma rano. Dete ih usvaja kao model roditeljskog ponašanja, a reakciju deteta roditelji doživljavaju kao pozitivno ili negativno potkrepljenje za svoje postupke. Dakle, moglo bi se reći da su vaspitni stilovi dvosmerni proces.

Vaspitni stil obuhvata dva elementa roditeljstva:

  • Prihvatanje (toplina i podrška) podrazumeva trud roditelja da dete razviju u zrelu, samosvesnu, asertivnu ličnost, pružajući mu podršku, aktivno se ukljuujući u njegove aktivnosti, prepoznajući njegove potrebe i zahteve i adekvatno odgovarajući na njih.
  • Čvrsta se odnosi na zadatke koje roditelji postavljaju deci, kako bi ih integrisali u porodicu i društvo svojim zahtevima, nadgledanjem, disciplinom i suprotstavljanjem dečijoj neposlušnosti kao i kontrolom detinjih impulsa

Na osnovu ovih kriterijuma, definisana su četiri vaspitna stila:

  • Permisivni roditelji (nedirektivni, popustljivi), koje odlikuje visoka toplina i niska kontrola.
  • Autoritarni roditelji su visoko zahtevni i imaju visoku kontrolu nad decom i nisku toplinu.
  • Autoritativni roditelji imaju visoku kontrolu i toplinu.
  • Neuključeni (nezainteresovani) roditelji imaju nisku toplinu i nisku kontrolu.