Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Васпитни стил родитеља

Васпитни стил родитеља подразумева процену родитеља којим васпитним поступцима на најбољи начин могу остварити своје васпитне циљеве, а да не наруше, пре свега, емоционални однос према детету. Емоционални чинилац (љубав, мржња, нежност, хладноћа) сматра се најважнијом компонентом васпитног стила родитеља. Осећајни део васпитних поступака у највећој мери одражава ставове родитеља и доприноси у усмеравању деловања.

Васпитни стилови се фомирају веома рано. Дете их усваја као модел родитељског понашања, а реакцију детета родитељи доживљавају као позитивно или негативно поткрепљење за своје поступке. Дакле, могло би се рећи да су васпитни стилови двосмерни процес.

Васпитни стил обухвата два елемента родитељства:

  • Прихватање (топлина и подршка) подразумева труд родитеља да дете развију у зрелу, самосвесну, асертивну личност, пружајући му подршку, активно се укљуујући у његове активности, препознајући његове потребе и захтеве и адекватно одговарајући на њих.
  • Чврста се односи на задатке које родитељи постављају деци, како би их интегрисали у породицу и друштво својим захтевима, надгледањем, дисциплином и супротстављањем дечијој непослушности као и контролом детињих импулса

На основу ових критеријума, дефинисана су четири васпитна стила:

  • Пермисивни родитељи (недирективни, попустљиви), које одликује висока топлина и ниска контрола.
  • Ауторитарни родитељи су високо захтевни и имају високу контролу над децом и ниску топлину.
  • Ауторитативни родитељи имају високу контролу и топлину.
  • Неукључени (незаинтересовани) родитељи имају ниску топлину и ниску контролу.