Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Структура систематизованих, запослених и ангажованих лица, прилива и одлива кадрова

 

Структура  систематизованих, запослених и ангажованих лица у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар
(aжурирано дана 29.04.2021.)

 

Стручна спрема Број систематизованих
Извршилаца
На свим радним местима

Број запослених на неодређено радно време

Број запослених по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангованих ван радног односа
Висока 4 4 0 0
Виша 64 62 4 1
Средња 39 38 2 0
Нижа 34 34 1 0
Укупно 141 138 7 1

 

Структура одлива и прилива у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар

Стручна спрема Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години Број запослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години у оквиру 70%
Број запослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години изнад 70%
Висока 0 1 0 0
Виша 1 1 0 0
Средња 0 0 0 0
Нижа 0 2 0 0
Укупно 1 4 0 0