Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Programi koje realizujemo…

Stalni programi:

 • Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine
 • Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5,5 godina
 • Pripremni predškolski program od 5,5 do 6,5 godina
 • Pripremni predškolski program u trajanju od 4 sata
 • Muzička početnica koju realizuje muzički saradnik
 • Logopedski tretman koji realizuje logoped

Posebni program:

Igraonica “Izvorčić”

Specijalizovani programi:

Škola engleskog jezika – sa ciljem usvajanja reči, jezičkih i fonetskih formi i razvijanja veštine komunikacije na stranom jeziku. (Realizuje spoljni saradnik sa decom uzrasta 4-6,5 godina, dva puta nedeljno tokom godine, prema programu škole NS PRO GROUP iz Novog Sada.)

Inkluzivni program:

Rad sa decom sa smetnjama u razvoju koja se uključuju u rad redovnih grupa

Program zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

 • Realizacija preventivnih aktivnosti u vaspitno- obrazovnom radu sa decom
 • Realizacija radionica

Povremeni programi:

 • Odmor i rekreacija dece na planini
 • Izleti – poseta ZOO vrtu i Romulijani

Prigodni programi:

 • Obeležavanje Dana grada
 • Obeležavanje Dečije nedelje
 • Obeležavanje Dana vrtića
 • Proslava Nove godine
 • Obeležavanje važnih datuma
 • Osmomartovske i završne priredbe