Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ПУ „ЂУЛИЋИ“

У Предшколској установи „Ђулићи“ се спроводе многобројне активности које доприносе заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Највећи значај се полаже на константно стручно усавршавање кадра у циљу ојачавања стручних компетенција за развијање културе људских права, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда у образовању и стварање инклузивног окружења. У свакодневном раду се тежи развијању животних вредности и осећаја задовољства у пружању помоћи, подршке, емпатије и другарства. Учешћем у пројекту „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој“ ојачали смо компетенције васпитног особља за социо-емоционално учење.

Реализујемо многобројне активности које се односе на упознавање, поштовање и уважавање дечјих права. Користимо сваку прилику да како на нивоу групе, Установе тако и приликом одласка у локалну заједницу промовишемо дечија права. Из сарадње са локалном заједницом истичемо уважавање и промоцију дечјих права приликом учешћа на манифестацијама, конкурсима и планираним ситуацијама учења са децом и родитељима. Сагледавајући различите начине које можемо користити за промоцију дечјих права у овој години бирали смо: флајере, транспаренте, брошуре, беџеве и изнедрили смо нове начине као што су грађење физичке средине која одише добродошлицом, трибине за децу, васпитаче и родитеље, снимили смо песме о дечјим правима и различитости, реализовали смо пројекте кроз које смо истраживали и учили како да уважимо различитост. Нарочиту пажњу смо посветили уважавању перспективе детета развијајући разноврсне технике консултовања са децом као што су: туре, мапирање, интервјуи. Трудимо се да у Установи изградимо вршњачку заједницу, па с тим у вези организовали смо кооперативне турнире међу децом из различитих вртића уз укључивање родитеља. У свим нашим вртићима формиран је простор кроз који реализујемо хуманитарну акцију “Aко имаш остави – ако немаш узми“ у којој учествују деца, запослени и родитељи. Традиционално учествујемо у хуманитарној акцији Црвеног крста „Један пакетић пуно љубави“. Циљ оваквих акција је неговање солидарности код деце и одраслих.

Путем паноа указујемо на значај заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, позивамо родитеље на учешће и сарадњу. На родитељским састанцима размењујемо са родитељима увиде и ефекте реализованих превентивних активности и подстичемо их да се укључују у рад групе, допринесу стварању позитивне климе и партнерски са нама граде културу вртића.

У циљу стицања сазнања и обогаћивања искустава полицајац је одржао предавање о безбедности деце у саобраћају и на интернету, док су ватрогасци извели показну вежбу спасавања и на тај начин деци демонстрирали део својих редовних активности.

Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања