Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

PLANIRANI ZADACI I AKTIVNOSTI

PLANIRANI ZADACI I AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROGRAMA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • OPŠTE MERE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DECE
  • POŠTOVANJE RASPOREDA INDIVIDUALNOG ŽIVLJENJA I USAGLAŠAVANJE SA PORODICOM O RASPOREDU ŽIVLJENJA DECE U KOLKTIVU
  • STVARANJE OPTIMALNIH HIGIJENSKIH USLOVA U SREDINI GDE DECA BORAVE( ČISTOĆA PROSTORA, PROVETRENOST, OSVETLJENOST, TEMPERATURA I VLAŽNOST VAZDUHA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ISPRAVNOST NAMIRNICA, HIGIJENA POSUĐA HIGIJENSKA DISTRIBUCIJA HRANE, REDOVAN SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIH…)
  • ODGOVARAJUĆA PRAVILNA ISHRANA, KAO I ZADOVOLJENJE POTREBA DECE SA POSEBNIM DIJETETSKIM REŽIMOM KOD ODREĐENIH BOLESTI

 

 • SPROVOĐENJE STRUČNE MEDICINSKE NEGE I ZDRAVSTVENOG RADA NA RAZVIJANJU NAVIKA DECE
  • PROGRAM NEGE OSTVARUJE SE U CILJU FORMIRANJA ZDRAVIH NAVIKA, VASPITNO-  OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI NA STICANJU NAVIKA, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA I FORMIRANJU STAVOVA PREMA ZDRAVLJU. KROZ NEGU I ZDRAVSTVENO VASPITANJE RAZVIJA SE VEĆA SAMOSTALNOST DETETA SRAZMERNO NJEGOVIM MOGUĆNOSTIMA.
  • SARADNJA SA PORODICOM PODRAZUMEVA AKTIVNO UKLJUČIVANJE PORODICE U  UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

 

 • SISTEMATSKO PRAĆENJE RASTA, RAZVOJA I ZDRAVLJA DECE U KOLEKTIVNOM BORAVKU I ZAŠTITA OD BOLEST
  • ZDRAVSTVENA PRIPREMA ZA PRIJEM DETETA U KOLKTIV, PRIJEM DETETA U KOLEKTIV
  • CILJANI LEKARSKI PREGLEDI PRI PRVOM UPISU DETETA I POSLE PRELEŽANE  BOLESTI
  • JUTARNJA I PRODUŽENA DNEVNA TRIJAŽA
  • PERIODIČNA KONTROLA RASTA I RAZVOJA DETETA
  • STOMATOLOŠKA ZAŠTITA USTA I ZUBA
  • SISTEMATSKI PREGLEDI DECE
  • SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI
  • RIZIK OD POVREĐIVANJA DECE JE STALAN
  • POTREBNO JE KONTROLISATI ISPRAVNOST POJEDINIH UREĐAJA, ČUVANJE HEMIJSKIH SREDSTAVA, SIGURNOST PROZORA, STEPENICA, TERASA I POŠTOVANJE PRAVILNIKA O MERAMA ZA BEZBEDNOST DECE U USTANOVI

 

 • PREVENCIJA I MERE PRAVOVREMENOG OTKRIVANJA POREMEĆAJA I BOLESTI I MERE REHABILITACIJE
  • RANO OTKRIVANJE, PREVENCIJA I MERE ZA OTKLANJANJE POREMEĆAJA U PSIHOMOTORNOM RAZVOJU, SPREČAVANJE POVREĐIVANJA DECE
  • UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA ZAŠTITE DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
  • AKTIVNO UČEŠĆE U PROGRAMIMA REALIZACIJE ZIMOVANJA, IZLETA I DR.
  • VEŽBE I IGRE ZA PREVENCIJU I KOREKCIJU DEFORMITETA KIČMENOG STUBA I  STOPALA
  • LOGOPEDSKE KOREKCIJE I DR.

 

 • DNEVNA KONTROLA OPŠTE HIGIJENSKIH I EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA
  • ODRŽAVANJE ČISTOĆE, TEMPERATURE, VLAŽNOSTI, PROVETRENOSTI I OSVETLJENOSTI  PROSTORIJA
  • HIGIJENSKA ISPRAVNOST, NAČIN PRIPREMANJA, DOPREMANJASERVIRANJA I
  • KVALITETA  HRANE, HIGIJENA KUHINJSKOG PROSTORA, POSUĐA I INVENTARA
  • HIGIJENA SANITARNIH PROSTORIJA
  • HIGIJENA UREĐAJA I HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE
  • LIČNA HIGIJENA ZAPOŠLJENOG OSOBLJA

 

 • RAD NA PROPISANOJ I ODGOVARAJUĆOJ MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI
  • VOĐENJE RADNE SVESKE, MEDICINSKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA