Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

OTVORENI POSTUPAK JN 01/2020 – JAVNA NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA NABAVKA PO PARTIJAMA