Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.
03апр

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 08/2019 – НАБАВКА МРКОГ УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08/2019, број одлуке 2109 од 02.04.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
03апр

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 07/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – ИЗЛЕТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПУ “ЂУЛИЋИ” У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке Савета родитеља број 1908 од 21.03.2019. године,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 07/2019, број […]
Детаљније
07мар

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 06/2019 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06/2019, број одлуке 1390 од 04.03.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
20феб

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/2019 – НАБАВКА TЕЧНОГ НАФТНОГ ГАСА – ПРОПАНА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 05/2019, број одлуке 1064 од 19.02.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
19феб

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 04/2019 – Набавка хигијeнских производа

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04/2019, број одлуке 1007 од 14.02.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
22јан

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 03/2019 – НАБАВКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2019, број одлуке 335 од 18.01.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
16јан

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 4

  • 0 Comments
На основу члана 154. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Р.С. бр. 88 /17), Закључка Комисије 51 број: 112-12629/2018 од 25.12.2018. године и прибављене сагласности репрезентативног синдиката установе, директор Предшколске установе “Ћулићи” Зајечар, дана 09.01.2019. године, донео је: ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА За пријем : 1. Васпитача на неодређено време […]
Детаљније
08јан

ЈАВНА НАБАВКА 02/2019 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА

  • 0 Comments
На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/2019, број одлуке 30 од 04.01.2019. године, Решења о образовању […]
Детаљније
08јан

ЈАВНА НАБАВКА 01/2019 – ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА (Набавка по партијама)

  • 0 Comments
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2019 у Плану набавки 1.1.1, […]
Детаљније