Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 9/2019 – NABAVKA RADOVA: UGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U VRTIĆU “ĐURĐEVAK” – PU “ĐULIĆI” ZAJEČAR