Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Istorijat Predškolske ustanove

Prvi organizovani oblik rada sa decom u Zaječaru bio je “Dečje zabavište” Marije Milanković otvoreno 1893. godine, sa 17-oro dece uzrasta 5-7 godina.

Od 1929. godine, na veliko zalaganje Ženskog hrišćanskog društva, školskih i opštinskih vlasti, otvoreno je “Dečije zabavište” koje je upisalo 71 dete.

Nekoliko godina pre Drugog svetskog rata u Zaječaru je, uporedo sa “Dečjim zabavištem” radio i Privatno zabavište pri rimokatoličkoj crkvi u kojoj je boravilo 25-30 predškolaca. Rad ovih zabavišta prestao je početkom Drugog svetskog rata.

Nastavak organizovanog rada sa decom predškolskog uzrasta usredio je januara 1944. godine sa 15-oro dece, u zgradi Muške osnovne škole (sada OŠ “Desanka Maksimović”).
Prva državna ustanova za decu predškolskog uzrasta je “Dečje obdanište” otvoreno 1946. godine i imalo je 24-oro dece.

Druga ustanova za decu “Dečije jasle” otvoreno je 1947. godine i imale su 20-oro dece.

Ove dve ustanove spojene su 1952. godine u Kombinovanu ustanovu za dnevni boravak predškolske dece, a 28. oktobra 1969. godine osnovana je Ustanova za neposrednu zaštitu dece (sadašnji vrtić “Zdravac”) i to je početak samostalnog rada sadašnje Predškolske ustanove “Đulići”. Od tada su se otvarali redom, “Neven”, “Ljiljan”, “Đurđevak”, “Maslačak” i “Plamenak”, “Svitac”, “Izvorčić”.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.