Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

BAPTA

Balkanski savez udruženja vaspitača – BAPTA

 Prezentacija rada
Tradicionalne muzičke igre i njihova funkcija
vaspitno – obrazovnom radu sa predškolskom decom“
na BAPTI od 16. do 18. Septembra 2016. godine

 

Na Petoj konferenciji Balkanskog udruženja vaspitača održanoj od 16. Do 18. Septembra 2016. god. na Zlatiboru vaspitač, saradnik za muzičko Bojan Ćirić i  vaspitačica Anita Bogdanović su prezentovali rad „Tradicionalne muzičke igre i njihova funkcija u vaspitno – obrazovnom radu sa predškolskom decom“. U timu koji je predstavljao ustanovu još su bile direktorka ustanove Tanja Jovanović i predsednik udruženja vaspitača Timočke krajne Žaklina Đurić.

Konferenciji je prisustvovalo oko 200 učesnika, a prezentovano je 42 rada. Rad „Tradicionalne muzičke igre i njihova funkcija u vaspitno – obrazovnom radu sa predškolskom decom“ je prezentovan u sesiji „Igrovne aktivnosti predškolske dece“.

Prezentacija ovog rada je po opštoj oceni prisutnih bila u

spešna i veoma zapažena, a kritike  u diskusiji o radu su bile pozitivne. Članovi ovog tima  su imali prilike da na ovoj konferenciji razmene iskustva sa kolegama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Makedonije i Srbije.

Zbirka tradicionalnih muzičkih igara