Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Predškolska ustanova „Đulići“

Predškolska Ustanova ”Đulići” je državna ustanova koja deci obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.

U radu sa decom važno nam je da dete:

  • druži se i igra sa vršnjacima
  • stiče iskustva o životu i radu van porodice
  • saznaje i nauči nešto novo o svetu, sebi i drugima,
  • nauči da bude samostalno u svemu što želi i za šta je spremno
  • ima priliku da iskaže svoja interesovanja, sposobnosti i talente, stekne nova iskustva koja ne može steći izvan vrtića

Najnovije informacije

UPUTSTVO ZA RODITELJE – PROTOKOL O POSTUPANJU RODITELJA PRILIKOM DOVOĐENJA DECE U VRTIĆ U VREME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19
8 sep 01:48 pm

Broj: 5219 Datum donošenja: 31.08.2020. godina   UPUTSTVO ZA RODITELJE - PROTOKOL O POSTUPANJU RODITELJ

UPUTSTVO ZA ZAPOSLENE – PROTOKOL O POSTUPANJU ZAPOSLENIH U VREME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19
8 sep 01:46 pm

Broj: 5219 Datum donošenja: 03.09.2020. godina   UPUTSTVO ZA ZAPOSLENE - PROTOKOL O POSTUPANJU ZAPOSL

ELABORAT O RADU PU „ĐULIĆI“, SEPTEMBAR 2020. godine
1 sep 03:33 pm

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – BROJ IZVRŠILACA: 3
13 avg 08:52 am

Na osnovu člana 154. st. 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik R.S. br...

DOPUNA: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – JNMV 09/2020
31 jula 12:39 pm

DOPUNA: ODLUKA O DODELI UGOVORA – JNMV 09/2020
22 jula 08:10 am