Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Predškolska ustanova „Đulići“

Predškolska Ustanova ”Đulići” je državna ustanova koja deci obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.

U radu sa decom važno nam je da dete:

  • druži se i igra sa vršnjacima
  • stiče iskustva o životu i radu van porodice
  • saznaje i nauči nešto novo o svetu, sebi i drugima,
  • nauči da bude samostalno u svemu što želi i za šta je spremno
  • ima priliku da iskaže svoja interesovanja, sposobnosti i talente, stekne nova iskustva koja ne može steći izvan vrtića

Najnovije informacije

DOPUNA: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV 10/2019.
23 okt 10:24 am

DOPUNA: Odluka o dodeli ugovora JNMV 10/2019.
14 okt 03:37 pm

JAVNI KONKURS 1/2019 – Prikupljanje ponuda radi ostvarivanja različitih programa koje ostvaruje predškolska ustanova
10 okt 10:32 am

Javni konkurs JK 1/2019 za prikupljanje ponuda radi ostvarivanja različitih programa koje ostvaru

DOPUNA: Pojašnjenje konkursne dokumentacije JNMV 10/2019.
8 okt 03:26 pm

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 10/2019 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA OPREME ZA DOMAĆINSTVO
3 okt 11:54 am

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

DOPUNA: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV 09/2019
4 sep 12:24 pm