Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Predškolska ustanova „Đulići“

Predškolska Ustanova ”Đulići” je državna ustanova koja deci obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.

U radu sa decom važno nam je da dete:

  • druži se i igra sa vršnjacima
  • stiče iskustva o životu i radu van porodice
  • saznaje i nauči nešto novo o svetu, sebi i drugima,
  • nauči da bude samostalno u svemu što želi i za šta je spremno
  • ima priliku da iskaže svoja interesovanja, sposobnosti i talente, stekne nova iskustva koja ne može steći izvan vrtića

Najnovije informacije

Javni poziv JN 6/21 – Nabavka električne energije
2 mar 08:12 am

Nabavka električne energije.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU
26 feb 09:46 am

(7 dokumenata, PDF format)

Javni poziv JN 5/21 – Nabavka higijenskih proizvoda
23 feb 09:47 am

Nabavka higijenskih proizvoda.

Javni poziv JN 4/21 – Nabavka TNG propana
11 feb 10:09 am

Nabavka TNG propana.

Javni poziv 3/21 za nabavku zdravstvenih usluga
19 jan 09:15 am

Nabavka zdravstvenih usluga.

Javni poziv 2/21 za nabavku goriva
12 jan 08:27 am

Nabavka goriva.