Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Predškolska ustanova „Đulići“

Predškolska Ustanova ”Đulići” je državna ustanova koja deci obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.

U radu sa decom važno nam je da dete:

  • druži se i igra sa vršnjacima
  • stiče iskustva o životu i radu van porodice
  • saznaje i nauči nešto novo o svetu, sebi i drugima,
  • nauči da bude samostalno u svemu što želi i za šta je spremno
  • ima priliku da iskaže svoja interesovanja, sposobnosti i talente, stekne nova iskustva koja ne može steći izvan vrtića

Najnovije informacije

DOPUNA: ODLUKA O DODELI UGOVORA – JNMV 08/2020
1 jula 01:03 pm

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 08/2020 – NABAVKA RADOVA – UGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA
19 juna 09:35 am

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ELABORAT O POSTEPENOM/FAZNOM PRIJEMU UPISANE DECE U PU „ĐULIĆI“ ZAJEČAR
8 juna 03:33 pm

DOPUNA: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV 07/2020
8 juna 11:12 am

DOPUNA: ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 07/2020
28 maja 11:18 am

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 07/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA MRKOG UGLJA I OGREVNOG DRVETA
18 maja 10:51 am

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...