Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

Predškolska ustanova „Đulići“

Predškolska Ustanova ”Đulići” je državna ustanova koja deci obezbeđuje vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu.

“Đulići” danas: Sedam objekata sa 44 vaspitnih grupa u kojima je upisano oko 1080-oro dece uzrasta od 1 do 7 godina, o kojima brine 141 radnik.

U radu sa decom važno nam je da dete:

  • druži se i igra sa vršnjacima
  • stiče iskustva o životu i radu van porodice
  • saznaje i nauči nešto novo o svetu, sebi i drugima,
  • nauči da bude samostalno u svemu što želi i za šta je spremno
  • ima priliku da iskaže svoja interesovanja, sposobnosti i talente, stekne nova iskustva koja ne može steći izvan vrtića

Najnovije informacije

DOPUNA: POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 01/2020
23 jan 12:24 pm

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 03/2020 – NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA – NABAVKA PO PARTIJAMA
22 jan 12:50 pm

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – BROJ IZVRŠILACA: 1
15 jan 02:01 pm

Na osnovu člana 154. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik R.S. br

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 02/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE USTANOVE
8 jan 01:52 pm

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

OTVORENI POSTUPAK JN 01/2020 – JAVNA NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA NABAVKA PO PARTIJAMA
8 jan 01:43 pm

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

Novogodišnja čarolija u Predškolskoj ustanovi „Đulići“
6 jan 02:09 pm

U PU „Đulići“ je održan niz novogodišnjih aktivnosti za decu.