Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Предшколска установа „Ђулићи“

Предшколска Установа ”Ђулићи” je државна установа која деци обезбеђује васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту и исхрану.

“Ђулићи” данас: Седам објеката са 44 васпитних група у којима је уписано око 1080-оро деце узраста од 1 до 7 година, о којима брине 141 радник.

У раду са децом важно нам је да дете:

  • дружи се и игра са вршњацима
  • стиче искуства о животу и раду ван породице
  • сазнаје и научи нешто ново о свету, себи и другима,
  • научи да буде самостално у свему што жели и за шта је спремно
  • има прилику да искаже своја интересовања, способности и таленте, стекне нова искуства која не може стећи изван вртића

Најновије информације

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 04/2018 – НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
17 јан 11:40 am

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ (усвојен)
15 јан 08:45 am

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН & ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2018. ГОДИНА - усвојен (Excel формат)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ (коначна верзија)
15 јан 08:38 am

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН & ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2017. ГОДИНА - коначан (Excel формат)

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 03/2018 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ХИГИЈЕНСКИХ ПРОИЗВОДА
10 јан 11:57 am

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...