Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Предшколска установа „Ђулићи“

Предшколска Установа ”Ђулићи” je државна установа која деци обезбеђује васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту и исхрану.

“Ђулићи” данас: Седам објеката са 44 васпитних група у којима је уписано око 1080-оро деце узраста од 1 до 7 година, о којима брине 141 радник.

У раду са децом важно нам је да дете:

  • дружи се и игра са вршњацима
  • стиче искуства о животу и раду ван породице
  • сазнаје и научи нешто ново о свету, себи и другима,
  • научи да буде самостално у свему што жели и за шта је спремно
  • има прилику да искаже своја интересовања, способности и таленте, стекне нова искуства која не може стећи изван вртића

Најновије информације

ДОПУНА: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 07/2020
28 маја 11:18 am

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 07/2020 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА МРКОГ УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА
18 маја 10:51 am

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ: УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ
13 маја 09:48 am

Рок за упис деце у вртић за полазак од СЕПТЕМБРА, 2020. године је продужен.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСА
7 маја 02:46 pm

У циљу превенције ширења корона вируса у вртићим донет је скуп мера.

ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК СА ИНСТРУКЦИЈАМА ЗА РАД ПУ “ЂУЛИЋИ” ЗАЈЕЧАР
6 маја 03:42 pm

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЧЕТКА РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ “ЂУЛИЋИ”
6 маја 03:29 pm

Почетак рада ПУ “Ђулући” стећи ће се након испуњења следећих основних предуслова...