Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Предшколска установа „Ђулићи“

Предшколска Установа ”Ђулићи” je државна установа која деци обезбеђује васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту и исхрану.

“Ђулићи” данас: Седам објеката са 44 васпитних група у којима је уписано око 1080-оро деце узраста од 1 до 7 година, о којима брине 141 радник.

У раду са децом важно нам је да дете:

  • дружи се и игра са вршњацима
  • стиче искуства о животу и раду ван породице
  • сазнаје и научи нешто ново о свету, себи и другима,
  • научи да буде самостално у свему што жели и за шта је спремно
  • има прилику да искаже своја интересовања, способности и таленте, стекне нова искуства која не може стећи изван вртића

Најновије информације

ДОПУНА: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 01/2020
23 јан 12:24 pm

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 03/2020 – НАБАВКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА – НАБАВКА ПО ПАРТИЈАМА
22 јан 12:50 pm

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
15 јан 02:01 pm

На основу члана 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Р.С. бр

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 02/2020 – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ
8 јан 01:52 pm

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН 01/2020 – ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА НАБАВКА ПО ПАРТИЈАМА
8 јан 01:43 pm

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

Новогодишња чаролија у Предшколској установи „Ђулићи“
6 јан 02:09 pm

У ПУ „Ђулићи“ је одржан низ новогодишњих активности за децу.