Добродошли на Интернет презентацију предшколске установе „Ђулићи“.

Предшколска установа „Ђулићи“

Предшколска Установа “Ђулићи“ je државна установа која деци обезбеђује васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту и исхрану.

„Ђулићи“ данас: Седам објеката са 44 васпитних група у којима је уписано око 1080-оро деце узраста од 1 до 7 година, о којима брине 141 радник.

У раду са децом важно нам је да дете:

  • дружи се и игра са вршњацима
  • стиче искуства о животу и раду ван породице
  • сазнаје и научи нешто ново о свету, себи и другима,
  • научи да буде самостално у свему што жели и за шта је спремно
  • има прилику да искаже своја интересовања, способности и таленте, стекне нова искуства која не може стећи изван вртића

Најновије информације

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА – 1 ПЕДAГОШКИ АСИСТЕНТ | 2 ВАСПИТАЧА | 1 РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ – ЧИСТАЧИЦА
13 сеп 10:04 am

Одлуке о расписивању конкурса за пријем радника у радни однос на одређено време.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 10/2017 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ
10 јула 12:19 pm

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 09/2017 – НАБАВКА ТРАНСПОРТНОГ ВОЗИЛА СА ТЕРМОКИНГОМ И ТЕРМОИЗОЛАЦИОМ И ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ
23 маја 10:36 am

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ брoj 08/2017 – УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПУ „ЂУЛИЋИ“ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
10 апр 01:17 pm

На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015...